Bra att veta

NEW TRIP återförsäljare av träningsresor genom samarbete med Ving Sverige AB.

Resehandlingar

Kontrollera alltid bekräftelse/biljett! Här finns alla uppgifter om det bokade arrangemanget. Om något skulle vara oklart eller inte överensstämmer med vad du har bokat är det viktigt att du genast kontaktar oss. Var noggrann med att kontrollera att det står rätt för- och efternamn och att namnen är korrekt stavade- i enlighet med ditt pass. Flygbolagen tar ut en avgift från 200kr och uppåt tusentals kr för namnbyten eller ändring av felstavade namn, om det ens är möjligt. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att oftast godtar inte reguljärflygbolagen namnbyten eller ändring av namn som är felstavade. Vissa hotell godtar heller inte namnbyten, eller tar ut en avgift för detta.

Ingen reseförsäkring ingår i resan. Resenären är själv skyldig att se till att hen innehar ett fullgott försäkringsskydd för en aktiv resa.

Alla våra resor innefattar någon form av fysisk aktivitet. Det ligger på resenärens ansvar att rådgöra med läkare, i god tid före avresa, angående sin fysiska status. NEW TRIP tar inget ansvar för uppkomna skador eller sjukdomar som medfört att resenären inte kunnat genomföra resans aktiviteter. Vi rekommenderar att ni har med er ert Europeiska Sjukförsäkringskort som ger dig rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder.

Pass/Visum

För att undvika obehagliga överraskningar bör du känna till de regler som gäller för pass och visum i det eller de länder du ska resa till.

Nedanstående information gäller för svenska medborgare. Om du har ett tidigare, eller ett delat medborgarskap, kan andra regler gälla.

  • I de flesta fall ska passet vara giltigt i sex månader från hemresedatum, och det får absolut inte vara trasigt eller skadat på något vis.
  • Se till att det finns minst en tom sida i passet.
  • Vissa länder kräver visum vid inresa, och det är resenärens ansvar att se till att detta finns vid avresa.
  • Vissa länder kräver också att flygbolagen ska samla in uppgifter om sina passagerare via Secure Flight och APIS,

Programändringar

Förändringar i det beställda arrangemanget kan inträffa även de sista dagarna före avresan. Exempelvis kan ett plan bli försenat i en annan del av världen – med förseningar och tidtabellsändringar som följd. I andra fall kan en pool gå sönder och kräva tidskrävande reparationer. Det händer också att nya hotellbyggen sätts igång, utan förvarning, och skymmer sikten mot havet. Förutsättningarna på hotellet ändras utan vår vetskap. Detta gäller även att våra instruktörer, ledare och föreläsare kan bli sjuka, skadade eller av andra själ inte kan deltaga på resan. Så vi håller rätten att ändra i allt innehåll utan reservationer då vi själva endast är återförsäljare.

Avresa

Vi rekommenderar att du är på flygplatsen i god tid, minst 2 timmar innan avresa vid resor inom Europa och 3 timmar innan avresa vid resor utom Europa. Avvikelser på flygtider kan förekomma, kontrollera därför alltid dina resehandlingar noga och gå gärna in och kontrollera avgångstiderna på Vings hemsida. Vad som gäller framgår av biljetten. NEW TRIP ansvarar inte för eventuellt missat flyg beroende på ändrade tidtabeller eller försenat flyg. För resor med reguljärflyg måste du själv kontrollera tiderna med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation.

Säkerhetskontroller

I allt större omfattning genomförs säkerhetskontroller på flygplatser över hela världen. Knivar, saxar och andra vassa föremål måste packas i det bagage som checkas in för transport i planets lastrum. Nya säkerhetsregler har införts vilket innebär att det nu är tillåtet att ta med begränsad mängd av vätskor i handbagaget. Information om säkerheten vid flygplatsen samt vilka föremål som inte får packas i handbagage eller i det bagage som checkas in hittar du på www.lfv.se Observera att flygkaptenen äger rätt att avvisa passagerare som inte anses kunna delta i flygningen, exempelvis berusade personer eller personer som bedöms vara en fara för säkerheten ombord. Avvisningen kan ske även efter incheckningen.

Sittplats på flyget

NEW TRIP förbokar inte några sittplatser på flygen. Normalt är att de som checkar in tillsammans får sittplatser bredvid varandra. Platser bredvid varandra kan dock inte garanteras. Vi rekommenderar personer med olika rörelsehinder och specifika önskemål att förbeställa sittplats.

Skadat/förlorat bagage

Skulle något av det incheckade bagaget skadas eller försvinna måste du omedelbart rapportera detta. Observera att en speciell anmälan, P.I.R. (Property Irregularity Report) måste skrivas redan på flygplatsen för att försäkringsbolagen ska kunna behandla eventuella ersättningsanspråk. Om skadan inte upptäcks på flygplatsen tar vissa flygbolag emot anmälan inom 7 dagar efter hemkomsten. Ta kontakt med guiden på resmålet för att få hjälp med att hyra utrustning.

Varor ombord

De köp som sker ombord är ett avtal direkt mellan dig och flygbolaget. Tänk på att kontrollera vad du fått innan plomberingen bryts och reklamera direkt på plats om något är fel. Upptäcks fel i efterhand ber vi dig kontakta flygbolaget direkt. Observera att alla flygbolag inte erbjuder tullfria varor.

Försening

Dessvärre kan alla flygbolag råka ut för förseningar. Vi och flygbolaget gör i sådana fall allt för att lindra effekterna. Du kan dock inte räkna med att få ersättning för missad anslutning, taxiresor vid hemkomsten eller för övernattning på hotell, inte heller för telefonkostnader. En komplett reseförsäkring kan i vissa fall ge ersättning. Då förseningar kan förekomma uppmanar vi dig att ha god marginal (minst 2 timmar) om du har bokat en direkt påföljande anslutning med allmänt färdmedel till hemorten. Om någon ska möta dig vid hemkomsten föreslår vi att de kontaktar flygplatsen, eller går in på luftfartsverkets webbsida, www.lfv.se för besked om aktuell ankomsttid.

Betalning

Betalningen för den bokade resan, skall vara NEW TRIP tillhanda enligt våra tidsangivelser, se angivelserna på respektive resa. Försenad betalning kan medföra annullering av bokningen. Så snart hinder uppstår måste du meddela oss detta. Om du inte avbeställer din resa enligt våra angivelser eller inte kommer i tid till avreseflygplatsen så avbokas hela resans alla delar automatiskt och ingen återbetalning sker.

Genom att NEW TRIP erhållit full betalning för resan har du som resenär även godkänt våra resevillkor.

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligen och avbokningsdagen är den dagen som NEW TRIP  blir delgiven avbokningen.

Återbetalning sker enligt följande:

Antal dagar före avresa          Återbetalas

>121                                    100%

91-120                                  75%

61-90                                   50%

31-60                                   25%

0-30                                     ingen återbetalning

Vid avbokning pga sjukdom krävs läkarintyg för återbetalning enligt följande:

Antal dagar före avresa          Återbetalas

>61                                      100%

0-60                                     ej bokningsavgiften

Personuppgifter

Vi sparar alla personliga uppgifter enligt personuppgifts lagen (PUL). Vi kommer att använda insamlad information för att kunna fullgöra åtaganden mot dig. Det kan handla om att kontakta dig för att informera om din bokning, ev. ändringar samt att skicka erbjudanden för marknadsföringsändamål.

När du gör en bokning hos oss sparar vi följande information: Förnamn, Efternamn, Personnummer, Kön, Adress, Postnummer, Hem/Arbetstelefon, Mobiltelefon, E-postadress.

När du anmäler dig till vårt Nyhetsbrev så sparar vi bara ditt namn och e-postadress. Denna information kommer bara att användas till att göra e-post utskick till dig.

Genom att boka en resa på newtrip.se samtycker du till att vi använder personuppgifter enligt ovan.

NEW TRIP kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Rättighet att använda bilder och film

Många av våra resor dokumenteras genom att vi fotograferar och filmar under resans gång. Dessa bilder kan komma att användas på våra hemsidor, i bloggar, Facebook, övriga sociala medier, annonser, artiklar eller andra kommersiella sammanhang. Genom att du har betalat din resa med NEW TRIP har du godkänt våra resevillkor och därmed godkänner även denna användning av material. Om resenären inte vill medverka på bild/film måste han/hon uttryckligen meddela detta innan resan.

E3BD280F-2895-48CE-9F92-1FB1E76ED6A8